Δ. Πατσουράκος Αιμοσφαιρινοπάθειες και καρδιά

21 Views

 • Uploaded on Feb 11, 2020 by Livemedia

 • 8/2Αίθουσα Αμφιθέατρο Ιπποκρατείου -
  16:00-17:00 Υπερηχογραφία σε ειδικές καταστάσεις
  Πρόεδροι: Γ. Ρουσσάκης,Μ. Μπόνου,Α. Κρανίδης
  16:00-16:10 Περικαρδιακή συλλογή στην εγκυμοσύνη. Τι σημαίνει;
  Γ. Λάζαρος
  16:10-16:20 Αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη
  Ε. Οικονόμου
  16:20-16:30 Η εφαρμογή των νεότερων τεχνικών στο stress echo
  Κ. Ζήσιμος
  16:30-16:40 Αιμοσφαιρινοπάθειες και καρδιά
  Δ. Πατσουράκος
  16:40-17:00 Σχολιασμός
  Α. Κρομμύδας,Α. Τσούκας,Σ. Καστελλάνος,Σ. Ντελίκου,Ι. Τόμπρου
  Δ. Πατσουράκος Αιμοσφαιρινοπάθειες και καρδιά
  Uploaded on YouTube by Livemedia

Download Δ. Πατσουράκος Αιμοσφαιρινοπάθειες και καρδιά Full Video

VideosTube © 2018 All rights Reserved