Δ. Μαραγιάννης Μαγνητική Τομογραφία

17 Views

 • Uploaded on Feb 11, 2020 by Livemedia

 • 8/2Αίθουσα Αμφιθέατρο Ιπποκρατείου -
  12:00-12:30 Ο ρόλος της Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην εκτίμηση των ασθενών με πολυβαλβιδοπάθεια
  Πρόεδροι: Ε. Μάτσακας,Γ. Ρουσσάκης
  12:00-12:10 Υπερηχογραφία
  Κ. Αγγέλη
  12:10-12:20 Μαγνητική Τομογραφία
  Δ. Μαραγιάννης
  12:20-12:30 Σχολιασμός
  Κ. Πολυτάρχου,Α. Θεοδόσης - Γεωργιλάς,Δ. Σαββάλας
  Δ. Μαραγιάννης Μαγνητική Τομογραφία
  Uploaded on YouTube by Livemedia

Download Δ. Μαραγιάννης Μαγνητική Τομογραφία Full Video

VideosTube © 2018 All rights Reserved